ساماندهی پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی الزامی است

موحد با بیان اینکه وضعیت پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی مناسب نیست، گفت: انتظار می‌رود با برنامه ریزی مناسب دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان، تعداد پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی در زمان بندی معقول و منطقی به سطح قابل قبولی کاهش یابد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.