سامانه رای صحیح تحولی عمیق در آراء دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کند

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه اندازی سامانه رای صحیح و قابلیت استفاده از آن بوسیله قضات، در دسترس قرار گرفتن این سامانه را تحولی عمیق در آراء دیوان دانست.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.