«سامانه قانون بان» تکالیف بخش‌های مختلف حاکمیت را رصد می‌کند

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه قانون بان است که تکالیف بخش‌های مختلف حاکمیت را رصد می‌کند، گفت: در دوره اخیر قوه قضاییه دفاع از حقوق عامه در کل بخش‌های قوه قضاییه توسعه داشته و خیلی جدی حرکت کرده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.