سلامت و کارآیی دو بال پرواز فرشته عدالت در دستگاه قضایی است

رییس دفتر دادستان کل کشور گفت: سلامت و کارآیی دو بال پرواز فرشته عدالت در دستگاه قضایی است و احقاق حق و اجرای عدالت و صیانت از حقوق عمومی که قوه قضاییه پرچمدار آن است در سایه این پرواز میسر خواهد بود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.