سند تحول قضایی چگونه مشکل اعتبارسنجی اظهارات شهود و مطلعین را رفع می‌کند

ضعـف در اعتبارســنجی اظهارات شــهود و مطلعیــن همواره یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده است که در سند تحول برای حل آن راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.