سیاست رئیس قوه قضاییه در اصلاح بزهکاران و سلامت جامعه

در یادداشت مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس آورده شده که طبق گزارش رئیس کل دادگستری استان فارس در سال ۹۸، ۳۱۰۰ نفر از زندانیان از مزایای تخفیف، آزادی مشروط و تعلیق برخوردار شدند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.