سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد

سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد

به گزارش روز سه شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم علیزاده خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام متهم علیزاده، از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.

حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت بوده است.

وکیل متهم علیزاده گفت: نماینده دادستان در جلسات قبل گفتند که شعبه ١۵ بازپرسی کانون پرونده‌های طبری است این درحالی است که موکل من مشتاق رسیدگی به پرونده‌های طبری نبود.

وکیل متهم علیزاده درباره اینکه گفته شده پیش نویس قرار بازپرس علیزاده در دست طبری بوده است، افزود: این موضوع به موکل من ارتباطی ندارد.

این وکیل اظهار داشت: در اواخر سال ٩۵ دو گزارش توسط سازمان اطلاعات سپاه و به فاصله ۴۵ روز به دادستانی داده می‌شود. گزارش اول درباره دانیال زاده و فریدون و گزارش دوم درباره ارتباط ناسالم دانیال زاده و طبری بوده است. این گزارش به موکل من ارجاع می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می‌شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است.

وکیل متهم علیزاده تصریح کرد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد.

وی درباره اتهام رشوه متهم علیزاده گفت: دانیال زاده می‌گوید از رشوه سه میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا ۶ ماه نسبت به این رقم اظهار بی اطلاعی کرده است.

وکیل متهم علیزاده گفت: متهم در پرونده‌هایی که قرار منع تعقیب صادر شده است فقط طبری بوده و حرفی از دانیال زاده و مشایخ نبوده است و طبری هم از خود دفاع کرده است.

وکیل خطاب به رییس دادگاه گفت: لطفا وکیل دیگر نیز صحبت کند.

عبدالعلی محمدی یکی دیگر از وکلای متهم علیزاده گفت: لایحه را تقدیم دادگاه می کنم.

وکیل دیگر متهم علیزاده در باب اتهام ارتشا موکل خود گفت: دلیلی که در این مورد وجود دارد اظهارات زاهدیان است.
وی ادامه داد: گفته شده موکل بنده سه میلیارد پول گرفته که این مبلغ با نرخ امروز معادل ١٣.۵ میلیارد است.
وی افزود: حال فرض بگیریم علیزاده پول گرفته؛ این رشوه را برای کدام تصمیمش گرفته است؟
نماینده دادستان گفت: اگر می‌گوییم کانون پرونده‌های طبری در شعبه علیزاده بوده است با مدرک بیان می‌کنیم. پرونده‌های مهمی که ضابط علیه طبری گزارش شده در این شعبه بررسی شده است. افرادی بوده‌اند که املاک بسیار نفیس به طبری می‌دادند و ما دیدیم پرونده این فرد به شعبه علیزاده رفته است و فرایندهای نادرست در خلال این رسیدگی را لمس می‌کنیم.
قهرمانی افزود: قاضی استقلال دارد و اعتقاد داریم قاضی که استقلال ندارد عدالت هم ندارد.
نماینده دادستان گفت: در پرونده املاک روما براساس گزارش اطلاعات سپاه، مستندات فنی وجود دارد که نشان می‌دهد رابطه سویی میان دانیال زاده و طبری وجود داشته است. درباره طبری منع تعقیب صادر می شود، اما برای دانیال زاده نه در دادسرا و نه مقام اظهار نظر مفتوح گذاشته نشده است. پرونده تمام می‌شود و به بایگانی رفته است. آیا پذیرش نفوذ ناظر به این است که حتما منع تعقیب صادر شود؟
نماینده دادستان گفت: در گزارش سازمان اطلاعات سپاه در پرونده دانیال زاده و فریدون آمده است دانیال زاده به فریدون رشوه داده تا فریدون مدیرعامل‌های چندین بانک را منصوب کند. در آن گزارش نشان می‌دهد دانیال زاده از بانک رفاه و ملت تسهیلاتی گرفته است که مشمول اخلال است اما علیزاده از بانک رفاه و ملت تحقیق نکرده است. چگونه علیزاده منع تعقیب زده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: وکلای علیزاده می‌گویند زاهدیان دعوی نفوذ کرده و خودش پول دریافتی از دانیال‌زاده را برداشته است که باید بگوییم دانیال‌زاده ۱۲ میلیارد تومان را به هرکس نمی‌دهد، یعنی مطمئن شده که زاهدیان در قبال پرونده‌اش که در شعبه علیزاده بود می‌تواند کاری انجام دهد.
قهرمانی اضافه کرد: وکلای علیزاده اظهار داشتند که انتساب اتهام اعمال نفوذ برای علیزاده درست نیست زیرا او در موضوع طبری و مشایخ تصمیمی اتخاذ نکرده است که باید در این رابطه گفت چرا علیزاده در آن موضوع برای مشایخ که واسط پولشویی بود پرونده را جمع شده اعلام می‌کند و به بایگانی می‌فرستد؛ پذیرش نفوذ آیا حتما صدور قرار منع تعقیب است؟

نماینده دادستان اضافه کرد: زاهدیان گفته اگر رشوه بوده چرا بعد از رأی داده شده که بخشی از آن پس از رأی است.
وی افزود: جمیع قرائن، گویای پذیرش نفوذ است. این پرونده در چهار ماه جمع شده است درحالی که شما می‌دانید که پرونده از مرحله دادسرا تا تجدیدنظر چقدر طول می‌کشد.
در ادامه قاضی از متهم حاجی رضا خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی، از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
حسین حاج رضا فرزند عبدالله، متهم ردیف بیست و یکم به مشارکت در پرداخت رشوه به متهم قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.
متهم حاج رضا گفت: هیچ یک از اتهامات وارده را قبول ندارم بنده تا به امروز آقای قاسم زاده را ندیده بودم و فقط آقای زاهدیان را دیدم.
وی ادامه داد: در جریان پرونده‌ای که در راستای شکایت مرکز توسعه تجارت بود من و شریکم به مشکل برخوردیم که آقای زاهدیان به من گفتند می‌توانیم مشکل را حل کنیم، اما سه میلیارد باید بدهی.
این متهم ادامه داد: سهم من از این سه میلیارد، یک و نیم میلیارد است.
این متهم ادامه داد: زاهدیان و شریکم من را سرکیسه کرده‌اند.
قاضی خطاب به این متهم گفت: پولی که پرداخت کردید به عنوان حق الوکاله بوده است؟
این متهم گفت: نه، این را به عنوان حق الوکاله پرداخت نکرده بودم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: رأی را چگونه دریافت کردید؟
این متهم پاسخ داد: از طریق سامانه ثنا
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: اسم قاسم زاده در پرونده چطور آمده است؟
متهم حاجی رضا گفت: قاسم زاده را برای اولین بار یکی از دوستانم معرفی کرد و قرار بود به دوستم یک میلیارد بدهم تا موضوع حل شود، اما در ده روز آخر دوستم به من گفت من قبول نمی‌کنم این‌ها نگاهشان ده میلیارد تومان است. دوستم گفت این را قاسم زاده گفته است.
رئیس دادگاه با اعلام پایان جلسه دادگاه گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.