شماره تلفن مرموز

وقتی با شماره تلفن مشکوکی تماس گرفتم که از گوشی همسرم برداشته بودم، دنیا روی سرم خراب شد و دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی که دربیمارستان به هوش آمدم جنینم سقط شده بود و…منبع: خبرگزاری مشرق نیوز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.