صدور احکام افزایش حقوق سال ۹۹ کارمندان قوه قضاییه

رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از صدور احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کارگری قوه قضاییه خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.