صدور بالغ بر ۱۹۳ هزار سند مالکیت کاداستری در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۸

سید مهدی هاشمی از صدور بالغ بر ۱۹۳ هزار سند مالکیت کاداستری در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۸ خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.