صدور بیش از دو هزار و ۴۱۸ مورد رای جایگزین حبس در استان خراسان رضوی

بیش از دو هزار و ۴۱۸ مورد رای جایگزین حبس در استان خراسان رضوی در سال گذشته و در راستای کاهش جمعیت کیفری صادر شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.