صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه صادر کننده حکم است

صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه صادر کننده حکم است؛ لکن چنانچه عدم حضور طولانی قاضی رسیدگی کننده موجب اختلال در رسیدگی شود و استان فاقد دادرس دیگری باشد، بهتر است با تقاضای مأمور شدن قاضی از سایر استان‌ها برابر مقررات اقدام شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.