صدور هشت هزار رای جایگزین حبس در محاکم استان قزوین

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین گفت: در سال گذشته؛ قریب به هشت هزار رای جایگزین حبس در مجموعه محاکم استان صادر شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.