صدور ۴۰۹۸ فقره حکم جایگزین حبس در ۱۰ ماهه سال ۹۸ در دادگستری کرمان

موحد گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه، ۴۰۹۸ فقره حکم جایگزین حبس در محاکم قضایی استان کرمان صادر شده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.