صدور ۷۰ هزار سند مالکیت کاداستری در استان فارس

مدیرکل ثبت فارس از صدور نزدیک به ۷۰ هزار سند مالکیت کاداستری در ۴ ماه ابتدای سال جاری خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.