ضابطین نسبت به برخورد با هرگونه قطع و حمل چوب اقدام کنند

رئیس حوزه قضایی هوراند با اشاره به عدم صدور مجوز قطع و حمل چوب، گفت: ضابطین نسبت به برخورد با هرگونه قطع و حمل چوب با هماهنگی مقام قضایی اقدام کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.