طراحی سامانه «ساتا» در جهت تسهیل تردد مراجعین در اماکن قضایی استان یزد

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع تسهیل تردد مراجعین گفت: طرحی با عنوان سامانه الکترونیک تردد ارباب رجوع «ساتا» آماده اجرا گردیده که به مناسبت هفته قوه قضاییه رونمایی خواهد شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.