طرح تشدید کنترل و نظارت بر بازار راور اجرایی شود

رییس دادگستری شهرستان راور گفت: به منظور جلوگیری از افزایش غیر متعارف کالا‌ها و خدمات، طرح تشدیدکنترل و نظارت بر بازار نیز با همکاری فرمانداری، اداره صمت و اتاق اصناف برنامه ریزی وهمزمان در نقاط مختلف شهرستان به اجرا درآید.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.