طرح “سلامت” از سوی دادسرای قم به اجرا درآمد/توقیف ۳۸ خودرو در راستای برخورد با تردد غیر ضروری و ایجاد مزاحمت

طرح "سلامت" با هدف برخورد با کانون اجتماعات غیر ضروری در سطح شهر قم طی روز‌های گذشته سبب توقیف تعداد ۳۸خودرو و جریمه ۱۶۵خودرو شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.