طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان‌های کشور به اجرا درآمد

طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان‌های کشور به اجرا درآمد

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، محمد مهدی حاج محمدی در جلسه شورای عالی قضایی، افزود: قرار است کسانی که از زندان بودن شان نتیجه‌ای حاصل نمی شود شناسایی و برای آنها تصمیم فوری و فوق العاده اتخاذ شود. نباید کسی بی جهت در زندان بماند و در زندان رها باشد. در مواردی حبس نه ضرورت دارد نه فایده؛ اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبه است برای بعضی حبس نه نقش تنبیهی دارد نه تنبهی.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، به بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کننده ای نداشتند و یا افرادی که در مواعد قانونی درخصوص ادامه بازداشت شان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و … می باشند، بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می‌شوند.

حاج محمدی گفت: در این بخشنامه ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان توصیه شده است و اگر قرار باشد به موجب تصمیم قضایی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.

رئیس سازمان زندان‌ها، افزود: این بخشنامه مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندانبانی اسلامی، زندانی عائله تحت تکفل حکومت می‌باشد و می‌بایست دائما تحت رصد و کنترل در چرخه اصلاح و تربیت باشد.

عضو شورای عالی قضایی کشور با تشکر از روسای کل دادگستری، دادستان‌ها، همکاران قضایی و زندان‌بانان در اهتمام جدی به اجرای سریع و دقیق دستورالعمل، گفت: پایش و غربالگری زندانیان خدمت جهادی دیگری در دوره تحول قوه قضائیه و زندان‌های کشور می باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.