عفو جمعی از محکومان امنیتی و برخی از کارگران هفت تپه با موافقت رهبر معظم انقلاب

جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر با موافقت رهبر معظم انقلاب در لیست عفو قرار گرفتند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.