عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درموردِ جلسه‌ی روسای کانون‌های وکلا در اصفهان و طرح این ادعا توسط یکی از همکاران راجع‌به مهلت پنج روزه‌ی قوه‌ی قضاییه به کانون‌های وکلای دادگستری جهت انجام امر مربوط به آیین نامه اظهار کردند

عیسی امینی  رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درموردِ جلسه‌ی روسای کانون‌های وکلا در اصفهان و طرح این ادعا توسط یکی از همکاران راجع‌به مهلت پنج روزه‌ی قوه‌ی قضاییه به کانون‌های وکلای دادگستری جهت انجام امر مربوط به آیین نامه اظهار کردند:

این جلسه به میزبانی اسکودا بوده و کانون مرکز دخالتی در برگزاری آن نداشته است‌. در این جلسه از کارگروه پیش‌نویس آیین‌نامه، که در واقع اعضای آن، نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری در بحث پیش نویس آیین نامه هستند و متشکل است از آقایان جناب جندقی، دکتر کوشا، دکتر مالکی و جناب ثابت‌قدم، دعوتی نشد.
حضور و اظهارِنظر شخصی که عضو کارگروه نبود ، محل اعتراض و تامل است و بهیجوجه مفاد عجیب ان اظهارات نیز موردِتایید بنده نیست.
به‌هرحال، صحبت‌های جناب دکتر مصدق، معاون محترم قوه قضاییه، با تاکید بر تعامل کلی قوه و کانون‌های وکلا و رعایت شان وکیل و تشریح مسائل پیش آمده و بدون اتخاذ تصمیم مشترک همراه بود و همچنین در جلسه‌ای که بنده حضور داشتم چنین ضرب‌الاجل و مهلتی را مطرح نفرمودند. در این جلسه روسای محترم کانون‌ها با تاکید بر ماده‌ی ۲۲، ضرورت تعامل کانون‌های وکلا و قوه‌ی قضاییه و اعتماد به کانون‌های وکلا در تضمین دادرسی منصفانه را مطرح ساختند. ولی باتوجه‌به عدم حضور کارگروه و وقت محدود باقی‌مانده از جلسه جهت اتخاذ تصمیم و حواشی آن، امکان بررسی دقیق و اتخاذ تصمیم وجود نداشت.
البته در این مورد، در آینده بیشتر بحث خواهم کرد. آنچه انتظار می‌رود نگهداشتن اتحادیه در مقام وحدت‌بخشی، ضرورت حفظ همدلی مدیران کانونها در اجرای قانون و شفافیت همگی در برابر صنف است.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.