فراخوان مسابقه زنان و سایه بانی صلح در عصر پساکرونا

​بدین وسیله به اطلاع عموم علاقمندان ایرانی و افغانستانی می‏ رساند کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران و جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در راستای افزایش آگاهی عمومی نسبت به تبعات شیوع ویروس کرونا بر جمعیت زنان و دختران و نقش آنان در مقابله با این بیماری و همچنین، ترویج همدلی و صلح در جامعه ایران و افغانستان، اقدام به برگزاری مسابقه «زنان و سایه بانی صلح در عصر پساکرونا» کرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مندرجات این منبع مراجعه فرمایید.
مسابقه زنان و سایه بانی صلح در عصر پساکرونا
دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.