فناوری های نوین در مسیر پایداری توسعه

نشست آنلاین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و انجمن ایرانی مطالعات زنان، نشست آن‌لاین خود را با

عنوان «فناوری‌های نوین در مسیر پایداری توسعه: توسعه؛ حقی همگانی»

با ارائه خانم شیما نادری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (با موضوع: تاثیر فناوری‌ های نوین بر ارتقاء توسعه پایدار)

و دکتر اصلی عباسی، مدیر کارگروه حقوق بشر و فناوری های نوین در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی (با موضوع: فناوری ‏های نوین و حق زنان بر توسعه)،

مورخ: دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹- ساعت ۲۱ الی ۲۲،

در گروه نشست‌های آن‌لاین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی، به آدرس زیر برگزار می کنند:

لینک ورود به نشست آنلاین

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.