قدردانی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفوی زنجان از اقدامات دستگاه قضا

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفوی زنجان با حضور در دادگستری استان زنجان و دیدار با رییس کل دادگستری استان از ورود قاطع و حمایت‌های ارزشمند رییس قوه قضاییه و دستگاه قضایی استان از شرکت ایران ترانسفوی زنجان قدردانی کردند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.