قدردانی معاون حقوقی رییس جمهوری از کارگران

به گزارش روز پنجشنبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در این یادداشت افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش می کند تا نهادهای متولی مدیریت امور کارگران را نسبت به دسترسی این شهروندان به حق های یادشده و حمایت از آنان تشویق و راهنمایی کند.
جنیدی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی و در فصل سوم، یعنی حقوق ملت به طور ویژه، بر لزوم توجه به کارگران و حقوق آنان تأکید فراوان کرده است.
وی یادآور شد: حق بهره‌مندی و انتخاب از مشاغل مورد علاقه شهروندان و در همین چارچوب تکلیف دولت بر ایجاد برابری در فراهم‌سازی اسباب ایجاد شغل (اصل۲۸)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹) و تهیه مسکن به طریق اولویت برای کارگران (اصل ۳۱)، از جمله اصول مهمی هستند که در قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته‌ است.
جنیدی با اشاره به منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی که در آذرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، فصل جداگانه ای را با عنوان «حق اشتغال و کار شایسته» از ماده (۷۷) تا (۸۴) به خود اختصاص داده و بدین سان بر لزوم توجه به کارگران به طور خاص تاکید کرده است؛ حق آزادی مشاغل بدون تبعیض (ماده ۷۷) حق بهره‌مندی از بهداشت محیطی و شغلی توأم با امنیت در پرتو شرایط جسمی و روحی (ماده ۸۰)، حق بر دادرسی عادلانه اداری و تظلم‌خواهی(ماده ۸۱)، ممنوعیت تبعیض جنسیتی در بهره‌مندی از مشاغل (ماده ۸۳) و ممنوعیت به کارگیری کودکان کار جز در راستای رعایت مصالح آنان (ماده ۸۴) از جمله مهمترین حق‌های کارگران و این شهروندان هستند.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: قانون کار یکی از مهم ترین گام های حقوقی در جهت احیای حقوق کارگران بوده است، این قانون با تنظیم قراردادهای کارگری- کارفرمایی و با توجه به عدم تعادل قدرت چانه زنی اقتصادی طرفین قرارداد، با بنا نهادن قواعد آمره متعدد مانند حداکثر ساعات کار و حداقل دستمزد تلاش کرده است تا عدالت توزیعی و معاوضی را محقق کند.

وی گفت: رژیم حقوقی تامین اجتماعی و مقررات متعدد پیرامون آن نیز از دیگر اقدامات حقوقی مهم در جهت حمایت از کارگران بوده است.
جنیدی اظهار داشت: دولت در یک دهه اخیر با تهیه لوایح متعدد و تصویب قوانین متعدد جهت بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تلاش کرده است فرصت های شغلی بهتر و شرایط اشتغال بهینه تر کارگران عزیز را فراهم آورد و با وضع مقررات متعدد توسط هیئت وزیران و دستگاه های اجرایی و وزراء مربوطه تلاش شده است رویکرد حمایتی به این قشر عزیز از جامعه ایرانی در شرایط اقتصادی سخت فعلی ناشی از تحریم های ظالمانه وجود داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری روز کارگر را به همه این شهروندان عزیز و خانواده های ارجمند آنان تبریک می گوید و از تلاش های آنان برای تامین نیازهای کشور و نیز فداکاری که در ایام سخت مقابله با بیماری های های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای فراهم آوردن نیازهای اساسی مردم داشته اند، سپاسگزاری می کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.