قلع و قمع ۸ هکتار از مستحدثات غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی خواجه

رئیس حوزه قضایی بخش خواجه گفت: ۸ هکتار از مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی بخش خواجه قلع و قمع شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.