لزوم ایجاد بانک آماری از آراء نقص شده در مراجع مختلف

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم ایجاد بانک آماری از آراء نقص شده در مراجع مختلف تاکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که صدور آراء در محاکم فیصله دهنده به دعاوی باشد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.