لزوم تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور متخصصان دانشگاهی و کارشناسان دادگستری به منظور رفع موضوعات حقوقی

رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور متخصصان دانشگاهی و کارشناسان دادگستری با رویکرد تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی می‌تواند در موضوعات حقوقی یا آسیب‌های اجتماعی، به رفع مشکلات این حوزه کمک نمایند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.