لزوم کیفیت و اثربخشی هر چه بیشتر آراء صادر شده در نظام عدالت حقوقی

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از کسب رتبه برتر جشنواره آرای قضایی توسط مستشاران دادگاه کیفری یک استان هرمزگان و دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.