مجازات تاجر ورشکسته‌ای که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده، چیست؟

در مجازات‌های مقرر برای تاجر ورشکسته طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.