محکومیت ۲۳ میلیارد ریالی شرکت سایپا سیتروئن

محکومیت ۲۳ میلیارد ریالی شرکت سایپا سیتروئن

به گزارش روز دوشنبه سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی اظهار داشت: با شکایت ۱۲ نفر از هموطنان از شرکت سایپا سیتروئن در تهران، پرونده ای به اتهام گرانفروشی تشکیل شد.
وی افزود: پس از رسیدگی به پرونده و احراز تخلف، در نهایت شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات استان تهران، مدیرعامل این شرکت را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول همچنین پرداخت مبلغ هفت میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال وجه اضافه دریافتی در حق شاکیان محکوم کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.