محکومیت ۳۴ میلیاردی برای ۸ قاچاقچی گازوئیل در اصفهان

به گزارش روز شنبه اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی گفت: با کشف ۱۳۱ هزارو ۵۳۸ لیتر گازوئیل قاچاق از چهار دستگاه تانکر حمل سوخت توسط مامورین نیروی انتظامی، شعبه چهارم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات اصفهان رسیدگی به پرونده را به عهده گرفت.
وی ادامه داغد: شعبه مذکور پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف، حکم به ضبط گازوئیل کشف شده و خودروهای حامل محموله صادر و هشت متخلف پرونده را نسبت به میزان اتهام وارده به پرداخت ۳۴ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.