مختومه شدن ۲۰ هزار پرونده در بازه زمانی ۶ ماهه در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران گفت: ماهانه حدود ۲۰ هزار پرونده مختومه می‌شود که در بازه زمانی ۶ ماهه، حدود ۲۰ هزار پرونده مانده از سال‌های قبل مختومه شده که یک پیشرفت بسیار خوب در این مدت بوده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.