مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور: مجموعه سازمان زندان‌ها و بنیاد تعاون زندانیان هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در بازدید از کارگاه‌های قزلحصار گفت: مجموعه سازمان زندان‌ها و بنیاد تعاون زندانیان هر دو یک هدف را دنبال می‌کنندمنبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.