مدیر کل زندان‌های استان تهران از ندامتگاه دماوند بازدید کرد

مدیر کل زندان‌های استان تهران در بازدید از ندامتگاه دماوند، ضمن گفتگو با مددجویان اظهار داشت: بحمدالله با برنامه ریزی و ایجاد تحولات اساسی و بنیادین در سطوح اقدامات رفاهی، عمرانی، فرهنگی، بهداشت و درمان و اشتغال دگرگونی عظیمی در مراکز تامینی و تربیتی استان تهران ایجاد شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.