مراسم سوگند قبول شده های سومین اختبار سال ١٣٩٨

مراسم سوگند قبول شده های سومین اختبار سال ١٣٩٨ ساعت ١۵ عصر روز دوشنبه مورخ ٧/١١/١٣٩٨ در سالن جلالی نائینی واقع در طبقه همکف کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می گردد.

از کلیه کارآموزان محترمی که در اختبار یادشده قبول شده اند دعوت می شود در مراسم سوگند شرکت کنند. انجام مراسم سوگند منوط به حضور شخص قبول شده و ملاحظه اصل پروانه کارآموزی است.

کانون وکلای دادگستری مرکز

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣
١۵١۴٩٣۴۴١١
٣١۴۶-١۵٨٧۵
٨۴٠٠٠
info@icbar.ir

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.