مرحله اول توزیع بسته حمایتی بین ۴۲٠ خانواده زندانیان نیازمند اهواز

در راستای رسیدگی به مستمندان و اجرای طرح کمک مؤمنانه، بسته‌های معیشتی حمایتی بین ۴۲٠ خانواده معسر و نیازمند زندانیان حاشیه شهرستان اهواز و کوت عبداله توزیع شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.