مردم هرگونه تضییع حقوق عامه را گزارش کنند

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه را احیای حقوق عامه دانست و گفت: مردم هرگونه تضییع حقوق عامه را گزارش کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.