مسائل قضایی ۱۲۰ نفر از مددجویان زندان بندرعباس با حضور مدعی‌العموم بررسی شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همراه معاونان و جمعی از قضات در زندان بندرعباس حضور یافت و به بررسی درخواست‌های قضایی ۱۲۰ نفر از زندانیان پرداخت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.