مشارکت کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان در طرح کمک مومنانه

سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری گلستان از مشارکت کارکنان دستگاه قضایی گلستان در طرح کمک مومنانه خبر داد و گفت: برای جلوگیری از موازی کاری این کمک‌ها در اختیار سپاه استان گلستان قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.