مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی مهم‌ترین ماموریت نخستین دادستان چهارباغ

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه یکی از مهمترین مناطق استان البرز که در معرض تغییر کاربری اراضی قرار دارد بخش چهارباغ است، گفت: یکی از مطالبات جدی از دادستان چهارباغ مقابله جدی با تغییر کاربری اراضی زراعی در این منطقه است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.