نام خلیج فارس موضوعی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است

یک کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه هیچ گونه ادله‌ای برای عربی بودن خلیج فارس وجود ندارد، گفت: نام خلیج فارس موضوعی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.