نحوه و زمان ارسال درخواست های الکترونیکی توسط کارآموزان

کارآموزان محترم

خواهشمند است درخواست های الکترونیکی خود را (از طریق فایل مکاتبات) فقط در روزهای اداری از ساعت ٧:٣٠ صبح  تا ساعت ١٩  ارسال کنید و از ارسال هر گونه درخواست در روز های تعطیل خودداری نمائید.

دکتر جعفر کوشا

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣
١۵١۴٩٣۴۴١١
٣١۴۶-١۵٨٧۵
٨۴٠٠٠
info@icbar.ir

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.