نخبگان حقوقی و قضایی برای پیامد‌های احتمالی پسا کرونایی برنامه و مساعدت داشته باشند

غلامعلی دهشیری گفت: نباید منتظر سرازیر شدن پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی پسا کرونایی به دستگاه قضایی ماند، بلکه باید با پیش بینی شرایط و پیشگیری از تولید برخی دعاوی حقوقی و ارتکاب جرایم، از پیامد‌های پسا کرونایی کاست.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.