نشست مشترک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی

نشست مشترکی میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی به منظور حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند امروز برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.