نفس تازه شهروندان آزادشهر با ورود دستگاه قضایی/مشکل چندساله سایت پسماند زباله رفع شد

رییس کل دادگستری گلستان از رفع مشکل چند ساله سایت پسماند زباله آزادشهر با ورود دستگاه قضایی خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.