نماینده دادستان خطاب به عباس ایروانی:خطوط تولید به شما اجازه نمی‌دهد که قاچاق کرده یا از بیت المال استفاده کنید

نماینده دادستان در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام خطاب به عباس ایروانی، گفت: ما می‌پذیریم که شما تولید داشتید، اما خطوط تولید به شما اجازه نمی‌دهد که قاچاق کرده یا از بیت المال استفاده کنید.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.