نماینده دادستان: در خصوص قیمت گذاری نسبت به شرکت حمل و نقل خلیج فارس باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات رییساسبق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.