نماینده دادستان: طبری اگر در روما ضرر کرد چرا در فلورا هم پای معامله با کسی آمد که به او ضرر زده است

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.